Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

I TY MOŻESZ DO
NAS DOŁĄCZYĆ !!!

PROGRAM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

Z dniem 01.06.2018 wystartował program ubezpieczeń grupowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

02.10.2020

W dniu 02.10.2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony dołączył do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Lubelskiego. W galerii zostały zamieszczone zdjęcia z tego wydarzenia.

Tniemy ceny kredytu konsolidacyjnego

Szczegóły do zobaczenia w zakładce nowości!

Czym jest urlop okolicznościowy?

Super User
Kategoria:

Urlop okolicznościowy to zwolnienie z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie.

Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Urlopu okolicznościowego itp. zwolnień pracodawca jest więc zobowiązany udzielić w następujących przypadkach.

Urlop okolicznościowy, czyli dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Czytaj więcej: Czym jest urlop okolicznościowy?

Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom

Super User
Kategoria:

 

W wyniku zmiany od 1 września 2023 r.  rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad  ustalania podstawy wymiaru składek  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi m.in. wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.

Wyjaśnienia ZUS

Pojęcie „placówki handlowej” należy stosować zgodnie z jej literalnym brzmieniem, tj. jako obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem. Najważniejsze jest  to (bez względu na formę organizacyjną  danej placówki, sklepu czy punktu), aby była to placówka honorująca bony, talony, kupony i karty przedpłacone jako środek płatniczy i oferująca za  nie klientom posiłki.

Czytaj więcej: Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom

Badania okresowe pracowników po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Super User
Kategoria:

W związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego oraz pojawiającymi się licznymi wątpliwościami związanymi z interpretowaniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników Główny Inspektorat Pracy zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów w tym zakresie do Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W sytuacji gdy orzeczenie lekarskie utraciło ważność w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19...

Czytaj więcej: Badania okresowe pracowników po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Aktualna oferta NNW Dzieci i Młodzieży na rok 2023/2024

Super User
Kategoria:

Miło nam poinformować o kolejnej edycji programu ubezpieczeniowego NNW Dzieci i Młodzieży  na rok 2023-2024 przygotowanego przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dla członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników  Ochrony w  Lublinie. W związku z ubiegłorocznym zainteresowaniem Pracowników, ubezpieczeniem Dzieci i Młodzieży, na rok szkolny 2023-2024 wynegocjowaliśmy korzystne warunki ubezpieczenia rozszerzone o opcję  Hejt Stop - usługa  polegająca  na  udzieleniu wsparcia psychologicznego oraz informatycznego w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

 

Wszelkie informacje oraz wnioski znajdują się poniżej:

Oferta dla Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie

2023 EDU Opcja Podstawowa Postanowienia dodatkowe Lublin-WB-I wariant

Oświadczenie ogólne-EDU

Oświadczenie potrącanie nowe NNW DZIECI 2023

OWU EDU PLUS 2023 final