Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

I TY MOŻESZ DO
NAS DOŁĄCZYĆ !!!

PROGRAM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

Z dniem 01.06.2018 wystartował program ubezpieczeń grupowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

02.10.2020

W dniu 02.10.2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony dołączył do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Lubelskiego. W galerii zostały zamieszczone zdjęcia z tego wydarzenia.

Tniemy ceny kredytu konsolidacyjnego

Szczegóły do zobaczenia w zakładce nowości!

ZUS od środków za pranie odzieży

Super User
Kategoria:

Od środków pieniężnych wypłacanych pracownikom na pokrycie kosztów prania ubioru służbowego należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne - wynika z interpretacji ZUS.

za pranie ubioru służbowego należy oskładkować

Pytanie jednego z pracodawców: Pracownikom zatrudnionym na sali obsługi klienta wypłacamy ekwiwalent za pranie ubioru służbowego (na podstawie regulaminu pracy firmy). Jego kwota została ustalona w oparciu o kalkulację jednostkowego kosztu usługi prania z trzech zakładów pralniczych. Jest on im wypłacany w każdym miesiącu bez sprawdzania poniesionych przez nich kosztów prania. Czy jego wartość jest zwolniona z oskładkowania?

NIE. Od kwoty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za pranie ubioru służbowego zakład pracy powinien naliczyć składki ZUS.

Czytaj więcej: ZUS od środków za pranie odzieży

Prawo do bycia offline. Po Francji czas na Polskę?

Super User
Kategoria:

Prawo do bycia offline. Po Francji czas na Polskę?

Od początku roku we Francji obowiązuje tzw. prawo do bycia offline, które pozwala pracownikom z premedytacją ignorować służbowe e-maile i telefony po godzinach pracy. Niektóre firmy wyłączają wręcz serwery pocztowe na ten czas. Pomysł spodobał się polskiej minister pracy, bo mamy z tym większy problem od wielu krajów europejskich. Psycholodzy chwalą, pracownicy mają nadzieje na zmiany, pracodawcy kręcą nosem.Fot. C

Czytaj więcej: Prawo do bycia offline. Po Francji czas na Polskę?

Umowy zlecenia i umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne

Super User
Kategoria:


Umowy zlecenia i umowy o dzieło a ubezpieczenia
społeczne
Tytuły do ubezpieczeń społecznych określone są w obowiązujących przepisach. Tytułem takim jest m.in.
wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Dla zleceniobiorców obowiązkowe są ubezpieczenia: emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. Natomiast
ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, a objęcie tym ubezpieczeniem uwarunkowane jest
podleganiem obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W przypadku zleceniobiorców
obowiązek ubezpieczeń może być wyłączony z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 9
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ponadto ubezpieczeniom społecznym nie podlegają zleceniobiorcy (z wyłączeniem niań), którzy są uczniami
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 roku
życia.

Czytaj więcej: Umowy zlecenia i umowy o dzieło a ubezpieczenia społeczne

MRPIPS: W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe

Super User
Kategoria:

MRPIPS: W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe

W 2017 r., po kilku latach utrzymywania na tym samym poziomie wysokości odpisów na ZFŚS, zostały one podwyższone. Niezmieniona pozostała jednak kwota bazowa dla nauczycieli, na podstawie której ustalane jest świadczenie urlopowe dla tej grupy zatrudnionych. Podwyższenie odpisów na ZFŚS powoduje też zwiększenie świadczenia urlopowego w zakładach, w których odpowiada ono wysokości odpisu podstawowego na Fundusz.

Czytaj więcej: MRPIPS: W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe