Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

I TY MOŻESZ DO
NAS DOŁĄCZYĆ !!!

PROGRAM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

Z dniem 01.06.2018 wystartował program ubezpieczeń grupowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

02.10.2020

W dniu 02.10.2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony dołączył do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Lubelskiego. W galerii zostały zamieszczone zdjęcia z tego wydarzenia.

Tniemy ceny kredytu konsolidacyjnego

Szczegóły do zobaczenia w zakładce nowości!

Sorry, taki mamy klimat w ochronie…

Super User
Kategoria:

Ochrona to sektor prywatny, rozdrobniony i łatwy do pacyfikacji kontrolami z ramienia MSW i Policji. Nikt urzędnikom się nie postawi. Są bezkarni i to działa na ich kreatywność. Czego by nie wymyślili, mogą to w spokoju realizować, jak nie przymierzając zrobił Pan minster Gowin swoją deregulacją. Przez 25 lat nie potrafiliśmy usadowić w Sejmie kandydata branżowego, który by powalczył w interesie ochroniarzy.

Z Krzysztofem Witulskim, redaktorem naczelnym Ogólnopolskiego Magazynu Zawodowców OCHRONIARZ – rozmawia Anna Ruszczyk.

 

Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, by wykonywać zawód pracownika ochrony? Czy taki zawód istnieje? I czy są odpowiednie regulacje z nim związane?

Oczywiście, ten zawód istnieje formalnie. Minister Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej, bodajże w 1998 roku, umieścił nas w wykazie zawodów RP pod numerem 5160401 i urzędową nazwą: „Agent ochrony osób imienia”. Obecnie, w aktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ta profesja występuje pod numerem 541307 i już nieco zmienioną nazwą jako „Pracownik ochrony fizycznej”.

Jeśli chodzi natomiast o kwalifikacje, trzeba to stwierdzić z żalem, że do pracy w ochronie nie są one wymagane. Wystarczy szczera chęć, a w przypadku pracy w SUFO, czy nawet w WSO jedynym wymogiem formalnym, jest brak wyroku skazującego za przestępstwa umyślne. I tyle. Jak zgrabnie ujął to ustawodawca, można być osobą: „wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy (KPOF)”. Są oczywiście obiekty np. podlegające obowiązkowej ochronie, gdzie wymagane są określone kwalifikacje jak np. funkcjonujący po deregulacji tzw. wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, ale jest dominująca olbrzymia „szara” strefa, gdzie ochroniarzem może być każdy, wzięty po prostu z ulicy. Nawet szympans, jak to określił w dyskusji ze mną, właściciel jednej z firm ochrony.

Na pracę ochroniarzy ma wpływ szereg ustaw, ale głównie reguluje ją najważniejsza, notorycznie poprawiana i zmieniana od czasu powstania, „Ustawa o ochronie osób i mienia” z 22 sierpnia 1997 roku. Od 1 stycznia 2014 roku, obowiązująca w nowym brzmieniu wymuszonym deregulacją.

Czytaj więcej: Sorry, taki mamy klimat w ochronie…