Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

I TY MOŻESZ DO
NAS DOŁĄCZYĆ !!!

PROGRAM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

Z dniem 01.06.2018 wystartował program ubezpieczeń grupowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

02.10.2020

W dniu 02.10.2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony dołączył do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Lubelskiego. W galerii zostały zamieszczone zdjęcia z tego wydarzenia.

Tniemy ceny kredytu konsolidacyjnego

Szczegóły do zobaczenia w zakładce nowości!

Kary dla pracodawców

Super User
Kategoria:

Kto i kiedy może ukarać pracodawcę naruszającego prawa pracownika?

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na kontrolowanie tego, jak pracodawca wywiązuje się ze swoich obowiązków względem osób zatrudnionych. Kontrolę w tym zakresie sprawuje przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy - wyodrębniona instytucja państwowa, posiadająca prawo kontroli przestrzegania praw pracowników i karania pracodawców, którzy te prawa naruszają.

Czytaj więcej: Kary dla pracodawców

Dodatkowe przerwy w pracy od kwietnia 2023 roku

Super User
Kategoria:

Dodatkowe przerwy w pracy 2023 – od kiedy

Nowe przepisy wejdą w życie już 26 kwietnia 2023. Wynika to z nowelizacji kodeksu pracy z dnia 9 marca 2023, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 4 kwietnia 2023. 

Dodatkowe przerwy w pracy 2023 – dla kogo

Według nowych regulacji, pracownicy, którzy pracują dłużej niż 9 godzin na dobę, zyskają jedną dodatkową 15-minutową przerwę wliczoną w czas pracy. Z kolei pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy przekracza 16 godzin, będą mieli prawo do dwóch dodatkowych przerw po 15 minut każda, wliczanych w czas pracy.

Obecnie, każdy pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin, ma prawo tylko do jednej 15-minutowej przerwy wliczanej w godziny pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik pracujący dłużej niż 16 godzin na dobę będzie miał prawo do 3 przerw w pracy trwających przynajmniej po 15 minut, natomiast dwie przerwy będą przysługiwały pracownikowi, który świadczy obowiązek pracy powyżej 9 godzin dziennie.

Czym jest urlop okolicznościowy?

Super User
Kategoria:

Urlop okolicznościowy to zwolnienie z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie.

Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Urlopu okolicznościowego itp. zwolnień pracodawca jest więc zobowiązany udzielić w następujących przypadkach.

Urlop okolicznościowy, czyli dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Czytaj więcej: Czym jest urlop okolicznościowy?

Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom

Super User
Kategoria:

 

W wyniku zmiany od 1 września 2023 r.  rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad  ustalania podstawy wymiaru składek  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi m.in. wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.

Wyjaśnienia ZUS

Pojęcie „placówki handlowej” należy stosować zgodnie z jej literalnym brzmieniem, tj. jako obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem. Najważniejsze jest  to (bez względu na formę organizacyjną  danej placówki, sklepu czy punktu), aby była to placówka honorująca bony, talony, kupony i karty przedpłacone jako środek płatniczy i oferująca za  nie klientom posiłki.

Czytaj więcej: Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom