Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

I TY MOŻESZ DO
NAS DOŁĄCZYĆ !!!

PROGRAM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

Z dniem 01.06.2018 wystartował program ubezpieczeń grupowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

02.10.2020

W dniu 02.10.2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony dołączył do Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Lubelskiego. W galerii zostały zamieszczone zdjęcia z tego wydarzenia.

Tniemy ceny kredytu konsolidacyjnego

Szczegóły do zobaczenia w zakładce nowości!

Ubezpieczenie dla dzieci na rok szkolny 2019-2020

Super User
Kategoria:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwego Wypadku dla Dzieci nastąpiła zmiana ubezpieczyciela.

Na rok szkolny 2019-2020 najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Towarzystwo InterRisk.

Do wyboru macie Państwo 3 warianty ubezpieczenia w zależności od sumy ubezpieczenia i składki.

Wszystkie warianty zawierają ochronę ubezpieczenia przez cały rok szkolny od 01.09.2019 do 31.08.2019, również w zakresie wyczynowego uprawiania sportów.

Składka opłacana jest jednorazowo i realizowana jest przez Zakład Pracy jako potrącenie z wynagrodzenia.

Szczegóły i warunki ubezpieczenia znajdują się TUTAJ lub pod zakładką Ubezpieczenie NNW Dzieci.

 

Aby zgłosić dziecko należy pobrać Oświadczenie o potrąceniu składki oraz druk przystąpienia,  które znajdują się pod zakładką Ubezpieczenie NNW Dzieci w dokumentach do pobrania.

Dokumenty składacie Państwo jak do tej pory do Kadr do dnia 10.10.2019

 

Ważne zmiany w ubezpieczeniu na wypadek Poważnego Zachorowania na Nowotwór.

Super User
Kategoria:

Informujemy, że od dnia 01.11.2019 roku w ubezpieczeniu Pakiet Nowotworowy zostaną wprowadzone zmiany w zakresie składki miesięcznej za ubezpieczenie Pakiet Nowotworowy.

Obecne warunki obowiązują  tylko do dnia 31.10.2019.

Macie Państwo, jak dotychczas, do wyboru trzy warianty ubezpieczenia z zakresem diagnozy nowotworu złośliwego, pobytu w szpitalu w wyniku stwierdzenia nowotworu oraz zabieg operacyjny będący następstwem stwierdzenia i diagnozy nowotworu.

Aby przystąpić do ubezpieczenia od 01.11.2019 należy złożyć nowe deklaracje  i nowe oświadczenie o potrąceniu składki w Zakładzie Pracy do dnia 05.10.2019.

Składka  będzie opłacana miesięcznie jak było do tej pory.

Więcej szczegółów i nowe deklaracje do pobrania znajdziecie Państwo w zakładce Ubezpieczenie Pakiet Nowotworowy.

 

Zmiany w Kodeksie Pracy

Super User
Kategoria:

W sobotę wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która zwiększy ochronę prawną pracowników i ułatwi im dochodzenie roszczeń wynikających z zatrudnienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043). Projekt ustawy w tej sprawie wniósł do Sejmu Prezydent RP.

- Impulsem do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą była korespondencja kierowana do Kancelarii Prezydenta RP, w której pracownicy sygnalizowali wiele trudności związanych z realizowaniem niektórych uprawnień pracowniczych, w szczególności niewydaniem przez pracodawcę świadectwa pracy, prosząc o interwencję - wyjaśnia biuro prasowe Kancelarii Prezydenta.

Nowe przepisy rozszerzą m.in. ochronę przed zwolnieniem i możliwość żądania rekompensaty za nękanie lub nierówne traktowanie w pracy. Zatrudnieni zyskają też więcej czasu na żądanie sprostowania świadectwa pracy.

Czytaj więcej: Zmiany w Kodeksie Pracy