Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Nowości

Nowa propozycja ubezpieczenia

Super User
Odsłony: 1620

Uruchamiamy grupę otwartą dla Pracowników spółek:

– Seris Konsalnet Holding SA - ul. JANA KAZIMIERZA 55 01-267 WARSZAWA, KRS – 0000372659, NIP-7010177382, REGON: 141812148;

- Seris Konsalnet Security Sp. z o.o.- ul. Jana Kazimierza 55, KRS: 0000061197, NIP: 5260208094, REGON: 008087259

- Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.- ul. JANA KAZIMIERZA 55 01-267 WARSZAWA, KRS: 0000043331, NIP: 5272027702, REGON: 012723083

- Seris Lam Sp. z o.o. – ul. JANA KAZIMIERZA 55 01-267 WARSZAWA, KRS: 0000104881, NIP: 5832702910, REGON: 192086930.

- Seris Klinet Sp. z o.o.- ul. JANA KAZIMIERZA 55 01-267 WARSZAWA, KRS: 0000170424, NIP 6652649882, REGON 311598494

Zasady na jakich może zostać zawarte ubezpieczenie:

- minimalna liczba ubezpieczonych – 30 osób w każdej polisie

- Klienci mają do wyboru 2 zakresy ubezpieczenia

- do ubezpieczenia może przystąpić pracownik, jego współmałżonek lub pełnoletnie dziecko

- do ubezpieczenia w grupie otwartej nie może przystąpić partner życiowy pracownika

- ubezpieczenie jest obsługiwane przez Centrum Operacji PZU oraz Agenta PKK

- na pytania Klientów będzie odpowiadała Agentka: Pani Anita Śmiech tel. 509-310-145.

 

Listy zostaną rozesłane do osób ubezpieczonych w PZU Życie w miesiącu kwietniu 2020 r. jeszcze w tym tygodniu.

Ubezpieczeni otrzymają w korespondencji między innymi propozycję ubezpieczenia, deklarację przystąpienia i indywidualny rachunek bankowy.

Z uwagi na obowiązujące przepisy składki z tytułu ubezpieczenia muszą wpływać na rachunki bankowe PZU Życie SA.

Nie otrzymają listów Pracownicy pozostałych spółek ubezpieczeni obecnie w polisach zawartych z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Ochrony jako Ubezpieczającym, ponieważ polisy:

713640805, 713640818, 713640922, 713640935 będą nadal czynne.

Kategoria: