Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Grupowe ubezpieczenie na życie

Przedstawiamy Państwu cztery zakresy grupowego ubezpieczenia, każdy może wybrać jeden wariant. 

                             Zakres ubezpieczenia

Wariant

I

Wariant

II

Wariant III

Wariant IV

Śmierć ubezpieczonego spowodowana

(świadczenie łączne):

Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 

150 000

240 000

330 000

420 000

nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 

100 000

160 000

220 000

280 000

Nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy 

100 000

160 000

220 000

280 000

Nieszczęśliwym wypadkiem

50 000

80 000

110 000

140 000

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

35 000

70 000

85 000

80 000

przyczyną naturalną

25 000

40 000

55 000

70 000

Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)

3 000

4 000

3 000

6 000

Śmierć małżonka (świadczenie łączne):

wskutek nieszczęśliwego wypadku 

20 000

22 000

24 000

25 000

naturalna

10 000

11 000

12 000

13 000

Śmierć dziecka

2 000

3 000

4 000

6 000

Śmierć rodzica/rodziców małżonka/partnera 

1 500

2 000

2 500

3 000

Urodzenie dziecka

Urodzenie martwego dziecka

1  000

2  000

1  200

2  400

1 500

3 000

1 700

3 400

Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1%)

320

400

450

600

Trwały uszczerbek spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

210

360

400

500

Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego: 

2 500

4 000

5 000

10 000

Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka,partnera ubezpieczonego: 

2 000

3 000

4 000

5 000

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego

1  klasa 

-

5 000

5 000

6 000

2  klasa 

-

2 500

2 500

3 000

3  klasa 

-

1 500

1 500

1 800

4  klasa 

-

500

500

600

5  klasa

-

250

250

300

Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji

10 000

30 000

25 000

30 000

Leczenie szpitalne ubezpieczonego:

spowodowane wypadkiem komunikacyjnym*

120,00

135,00

150,00

180,00

spowodowane wypadkiem przy pracy

120,00

135,00

150,00

180,00

spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

80,00

90,00

100,00

120,00

spowodowane choroba,

40,00

45,00

50,00

60,00

OIT - jednorazowe świadczenie

400,00

450,00

500,00

600,00

spowodowane rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia)

-

22,50

25,00

30,00

Karta apteczna

200

200

300

300

Leczenie specjalistyczne: 

-

3 000

4 000

4 000

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA   Osobom przystępującym do powyższej oferty przysługuje indywidualna kontynuacja zgodnie z OWU PTKP51 kontynuacja typ A

TAK

TAK

TAK

TAK

Ubezpieczenie zdrowotne – bezpłatny dostęp do prywatnej służby zdrowia Do ubezpieczenia podstawowego wchodzi zakres STANDARD. Istnieje możliwość wyboru ubezpieczenia zdrowotnego w bogatszym zakresie  - szczegóły na dodatkowej ulotce.

Możliwość bezpłatnego korzystania z ponad 1800 placówek  prywatnej służby zdrowia na terenie całego kraju, bez limitów i bez skierowań. Zakres standard obejmuje między innymi; 20 specjalizacji lekarskich, bezpłatne zabiegi ambuaroryjne i diagnostyczne

Składka za cały pakiet dla Pracownika (składka uwzględnia dofinansowanie zakładu pracy)

48,80 zł 

68,00 zł 

83,00 zł

100,00 zł 

 

Korzyści nowego  programu ubezpieczeniowego

Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą już od 2 dni hospitalizacji, a pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem płatny za 1 dzień. 

Rozszerzenie katalogu ciężkich chorób z 17 do 22 jednostek chorobowych.

Dodanie do zakresu ubezpieczenia – leczenia specjalistycznego ( definicja w zakładce ważne definicje), wprowadzenie karty aptecznej we wszystkich wariantach.

Opieka Medyczna Standard to bezpłatne i nielimitowane konsultacje w prywatnych placówkach medycznych u lekarzy aż 20 specjalności ( m.in. alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog, proktolog)

W zakresie Opieki Medycznej Standard są bezpłatne zabiegi ambulatoryjne i diagnostyczne  (takie jak np.: morfologia, badanie USG  czy RTG).

Refundacja kosztów usług medycznych, realizowanych poza siecią placówek współpracujących z PZU

Do dyspozycji ubezpieczonych jest ponad 2000 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce.