Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia

 

                             Zakres ubezpieczenia

Wariant

I

Wariant

II

Śmierć ubezpieczonego

30 000

35 000

Śmierć spowodowana zawałem lub krwotokiem śródmózgowym

40 000

50 000

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

60 000

70 000

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW przy pracy

90 000

105 000

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
komunikacyjnym

90 000

105 000

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW komunikacyjnym w pracy

120 000

140 000

Osierocenie dziecka

2 000

-

Śmierć małżonka/partnera

6 000

9 000

Śmierć małżonka/partnera w wyniku wypadku/ zawału serca lub udaru mózgu

12 000

18 000

Śmierć małżonka/partnera spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
komunikacyjnym

18 000

27 000

Śmierć dziecka (bez względu na wiek dziecka)

2 000

-

Śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

4 000

-

Śmierć rodziców, rodziców małżonka/partnera

1 200

1 500

Śmierć rodziców, rodziców małżonka/partnera w wyniku wypadku

2 000

2 500

Urodzenie dziecka

800

800

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną

2 000

-

Zgon noworodka

2 000

-

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem ( 1% )

250

300

Inwalidztwo ubezpieczonego

30 000

25 000

Inwalidztwo małżonka/partnera ubezpieczonego

-

18 000

Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego ( 44 jednostki chorobowe)

2 000

2 000

Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka/partnera ubezpieczonego

-

2 000

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

10 000

15 000

Leczenie specjalistyczne

1 500

2 000

Leczenie szpitalne ubezpieczonego spowodowane:
- chorobą
- nieszczęśliwym wypadkiem
- zawałem lub krwotokiem śródmózgowym
- wypadkiem przy pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
- OIT jednorazowe świadczenie
- rekonwalescencja ( max za 30 dni)

 

 

60/60*

60/60*

80/40

80/40

110/60

110/60

110/40

110/40

110/40

110/40

140/40

140/40

300

300

30

30

Leczenie szpitalne małżonka/partnera ubezpieczonego spowodowane:
- chorobą
- nieszczęśliwym wypadkiem
- zawałem lub krwotokiem śródmózgowym
- wypadkiem przy pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
- OIT jednorazowe świadczenie
- rekonwalescencja ( max za 30 dni)

 

 

-

30/15*

-

80/40

-

70/15

-

110/40

-

110/40

-

140/40

-

300

-

30

Operacje chirurgiczne (kat. 546 rodzajów operacji- podział na 5 klas)

1 000

1 500

Assistance medyczny i rodzinny

TAK

TAK

Składka miesięczna

64 zł.

81 zł.

 

 

Ubezpieczonym może być osoba do 67 roku życia. Składka opłacana jest indywidualnie przez Ubezpieczonego na wskazany nr konta.


Zalety ubezpieczenia:
- bez konieczności wypełnienia ankiet medycznych
- leczenie szpitalne wypłacane po NW już od 1 dnia, w wyniku choroby min 4 dni
- świadczenie za zgon dziecka bez górnej granicy wieku dziecka
- świadczenie z tyt. rehabilitacji wypłacane już po 10 dniach pobytu w szpitalu


Nie mogą przestąpić: osoby na zwolnieniach lekarskich, będących w szpitalu, nie mogą posiadać orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnień do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności.


Karencje:
Dla osób przechodzących z grupowego ubezpieczenia na życie
Brak jest karencji na zdarzenia kontynuowane.
Brak jest karencji na zdarzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Dla osób bez kontynuacji ubezpieczenia:
10 m-cy karencji w przypadku: urodzenie dziecka
6 m-cy karencji w przypadku: zgon Ubezpieczonego, zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca
lub udaru mózgu, zgon małżonka, zgon małżonka w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, zgon rodzica oraz rodzica małżonka, zgon dziecka, osierocenie dziecka, zgon noworodka, powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego, operacji Ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego, wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
3 m-ce karencji w przypadku: dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby, dzienne świadczenie małżonka w wyniku choroby


CAŁODOBOWA POMOC CZYLI WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY i RODZINNY"
DLA PRACOWNIKÓW, MAŁŻONKA/PARTNERA, PEŁNOLETNICH DZIECI
WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY ŚWIADCZEŃ LIMIT
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego- max 6 razy w roku oraz 1000 zł na jeden
transport
▪ z miejsca pobytu do placówki medycznej
▪ z placówki medycznej do innej placówki medycznej
▪ z placówki medycznej do miejsca pobytu
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej- max 3 razy w roku 500 zł za jedną wizytę
Organizacja i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarskiej ▪ max 6 razy w roku 500 zł za jedną wizytę
Organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków- max 3 razy w roku 250 zł za jedną dostawę (wymagane zwolnienie lekarskie)
W razie poważnych problemów zdrowotnych wystarczy, że zadzwonisz pod numer infolinii Assistance: 814 607 967


Centrum Operacyjne czynne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc w każdej chwili możesz skorzystać z naszej pomocy