Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

PROGRAM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o kolejnej edycji programu ubezpieczeniowego dla Pracowników Grupy Konsalnet oraz Członków ich rodzin.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony wspólnie z kancelarią brokerską Ceres po wielomiesięcznych negocjacjach ustaliły nowe, dużo atrakcyjniejsze warunki ubezpieczenia. Jesteśmy szczególnie dumni z włączenia prywatnej opieki lekarskiej do wariantów ubezpieczenia na życie. To rozwiązanie pozwoli Państwu szybko umówić się do lekarza specjalisty lub wykonać określone badania lekarskie– bezpłatnie, w ramach składki za ubezpieczenie.

Program ubezpieczeniowy składa się z ubezpieczenia podstawowego i ubezpieczeń dodatkowych. Ubezpieczenie podstawowe jest w formie nierozłącznego pakietu ubezpieczenia grupowego na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt ubezpieczenia podstawowego częściowo pokrywa Pracodawca. Pozostałe ubezpieczenia są oferowane jako dodatki do ubezpieczenia podstawowego. Program składa się z ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych PZU Życie SA, Chubb, Warta SA.

 

 

Program zawiera następujące ubezpieczenia:

1. Grupowe ubezpiecznie dla Pracowników grupy Konsalnet, które składa się z:

       a. Ubezpieczenie na życie – tradycyjne ubezpieczenie pracownicze

       b. Ubezpieczenie zdrowotne – bezpłatny dostęp do prywatnej służby zdrowia

2. Dodatkowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

3. Dodatkowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci

4. Dodatkowe ubezpieczenie Pakiet Nowotworowy

5. Kontynuacja Ubezpieczenia grupowego w Warta S.A.

6. Oferta zniżek na ubezpieczenia prywatne – majątkowe i komunikacyjne

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem ubezpieczeń!