Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

 

Zarząd Główny
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony

 

Przewodniczący: Krzysztof Kołodziejczak
Z-ca Przewodniczącego: Mariusz Klusek
Skarbnik: Paweł Belniak
 Sekretarz: Aleksander Fit
Członek Zarządu: Piotr Lesing