Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Nowości

Ochrona tożsamości konwojentów CHL przed kradzieżą - Alerty BIK

Super User
Odsłony: 152

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd spółek Grupy CHL  kierując się potrzebą ograniczenia ryzyka kradzieży tożsamości pracowników realizujących usługi konwojowania wartości pieniężnych jak również wykonujących inne czynności służbowe w czasie, których wymagane jest posługiwanie się dokumentami zawierającymi wrażliwe dane osobowe jak i Państwa oczekiwaniami w tym zakresie – podjął decyzję o zakupie w Biurze Informacji Kredytowej S A usługi „ochrona  tożsamości pracowników przed kradzieżą – ALERTY BIK”.  Kradzież tożsamości to realne zagrożenie. Jeśli nieuczciwa osoba wejdzie w posiadanie naszych danych, w tym  dokumentów tożsamości, może podszyć się pod nas i wyłudzić np. kredyt.

Założenie konta w BIK SA i aktywowanie przez poszczególnych pracowników zakupionych przez Spółki CHL „Alertów BIK” zapewnia dla każdego z nich m.in. natychmiastową informację o próbie wyłudzenia na ich dane  kredytu, pożyczki czy też o próbie podpisania w imieniu pracownika umowy, np. na abonament komórkowy. Otrzymanie z BIK SA „Alertu” (alerty działają w systemie 24/7) - SMS -em  i/lub e: mailowo -  umożliwia odpowiednie zareagowanie (wskazane przez BIK SA) i skuteczne zapobieżenie wyłudzeniu.

Uprzejmie informujemy, że zakupiona usługa gwarantuje naszym pracownikom natychmiastową informację i podjęcie przez BIK SA (po indywidualnej konsultacji z każdym pracownikiem, którego zagrożenie dotyczy) stosownych działań, w każdym przypadku:

1.           wspomnianych prób wyłudzenia na dane pracowników CHL kredytów, pożyczek, w tym w parabankach;

2.           prób podpisywania w imieniu pracowników CHL umów, w tym np. na abonament komórkowy;

3.           zakupów z odroczoną płatnością, przy czym od kwoty 300 zł informacja taka jest przekazywana SMS-em. Ponadto po zalogowaniu się na swoje konto w BIK, pracownik ma możliwość zapoznania się w sekcji „Alerty” z zestawieniem wszystkich tego rodzaju transakcji  (niezależnie od ich kwoty);

4.           kradzieży lub zagubienia dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego i/lub paszportu  -  dokonania bezpośrednio po tych zdarzeniach „zastrzeżenia ww. dokumentów w systemie BIK”. Zastrzeżenie w opisanych przypadkach, dokonywane jest na założonym wcześniej koncie BIK poprzez jedno „kliknięcie”. Nie musimy pamiętać numeru dokumentu, wybieramy tylko ten dokument tożsamości, który chcemy zastrzec.

UWAGA: po założeniu konta na BIK.pl należy do niego przypisać jeden lub maksymalnie dwa dokumenty tożsamości tj. dowód osobisty i np. paszport. Mamy możliwość zastrzeżenia z dowolnego miejsca na świecie, po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto.

Po zastrzeżeniu dokumentu tożsamości informacja o tym w kilka minut dotrze do wszystkich banków w Polsce, Poczty oraz operatorów telefonii komórkowej. Dokonane w systemie BIK „zastrzeżenie dokumentów tożsamości” zapewnia brak możliwości potwierdzenia przez kogokolwiek tożsamości na podstawie zagubionego lub skradzionego pracownikowi CHL dowodu osobistego i/lub paszportu. Zastrzeżenie wyłącza dokument z obiegu.

Ponadto posiadacz konta i usługi „ochrony tożsamości przed kradzieżą - Alerty BIK” ma równocześnie dostęp do usługi „Ostrzeżenia BIK”. Ostrzeżenia BIK to e: mailowe powiadamiania o różnych niebezpiecznych zjawiskach w cyberprzestrzeni (np. masowy wyciek danych, metody kradzieży danych i pieniędzy stosowanych przez oszustów oraz o podejrzanych firmach działających na rynku finansowym. Oprócz informacji o zagrożeniu otrzymacie Państwo również porady, co należy zrobić w danej sytuacji.

Skalę opisywanych zagrożeń związanych z kradzieżami tożsamości w naszym kraju, najlepiej ilustruje roczna kwota 365.000.000 zł udaremnionych wyłudzeń.

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego wdrożenia zakupionej usługi oraz odpowiedniego wsparcia dla pracowników w procesie zakładania przez nich kont na bik.pl  i aktywacji indywidulanych „Alertów BIK”, podjęto decyzję, że proces ten powinien być realizowany w Biurze Terenowym CHL przy bezpośrednim nadzorze Kierownika BT lub upoważnionej przez Kierownika osoby zastępującej.

Każdy pracownik otrzyma idywidualny kod rabatowy udostępniony przez Kierownika BT.

 

Kategoria: