Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Nowości

Składki ZUS obejmą od 2025 r. wszystkie umowy zlecenia?

Super User
Odsłony: 189

Rząd planuje wprowadzić obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od każdej umowy zlecenia. W związku z tzw. kamieniami milowymi w ramach Krajowego Planu Odbudowy zmiany mają zostać wprowadzone już z początkiem 2025 r. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton oceniają, że taki termin jest mało realistyczny, a przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie się.

Obecnie umowy zlecenia podlegają obowiązkowym składkom ZUS w sytuacji, gdy umowa stanowi dla zleceniobiorcy jedyne źródło dochodu. Kolejne umowy, jeżeli nie są zawarte z pracodawcą, a wartość pierwszej jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia, nie muszą być oskładkowane.

W ramach realizacji kamieni milowych wpisanych do KPO polski rząd zamierza oskładkować wszystkie umowy zlecenia.

Eksperci Grant Thornton wskazują, że taka zmiana będzie wiązać się oczywiście ze wzrostem wpływów do ZUS, co z kolei będzie skutkować też wzrostem kosztów zleceniodawców albo spadkiem wynagrodzenia netto zleceniobiorców. Przykładowo, jeśli firma zdecyduje się na zwiększenie wynagrodzenia tak, aby kwota „na rękę” pozostała bez zmian, to będzie musiała – przy obecnym wynagrodzeniu na poziomie 5 tys. zł brutto – ponieść koszty wyższe o blisko 40 proc.

„Wejście w życie przepisów powinno nastąpić z dniem 1 stycznia 2025 roku. Wydaje się jednak, że ten termin jest nierealistyczny, przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie, tym bardziej, że nie ma w tym zakresie jeszcze nawet projektu ustawy, więc szczegóły rozwiązania pozostają nieznane” – tłumaczą eksperci Grant Thornton.

Kategoria: