Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Nowości

Ważne zmiany dla pracowników

Super User
Odsłony: 210

Weszły ważne zmiany dla pracowników

W 2023 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które gwarantują pracownikom skuteczniejszą ochronę przed zwolnieniem z pracy. Przepisy mają ukrócić przypadki szykanowania osób szczególnie chronionych.

W efekcie wejścia w życie przepisów większą ochronę przed zwolnieniem z pracy za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym zyskują:

  • kobiety w ciąży,
  • rodzice na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych
  • pracownicy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym np. w trakcie zwolnienia lekarskiego (aż do momentu, gdy można już zwolnić pracownika w trybie bez wypowiedzenia).
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym
  • działacze związków zawodowych
  • członkowie rad pracowników

Nowy obowiązek pracodawców

Większa ochrona będzie polegać m.in. na tym, że jeżeli pracownik zostanie zwolniony, ale zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, ten nakaże firmie dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania (czyli do czasu zakończenia sporu w II instancji). 

Business Insider wskazuje, że podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, czyli że zwolnienie było bezprawne.

Sąd będzie mógł odmówić nałożenia na pracodawcę obowiązku przywrócenia pracownika do pracy wyłącznie, gdy roszczenie pracownika będzie oczywiście bezzasadne.

Natomiast pracodawca może domagać się uchylenia zabezpieczenia jedynie wówczas, gdy udowodni, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały okoliczności uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne.

Kategoria: