Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochrony w Lublinie
ul. Krochmalna 4
20-401 Lublin
Telefon:  081 534-81-22

Nowości

Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży

Super User
Odsłony: 405

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o kolejnej edycji programu ubezpieczeniowego NNW Dzieci dla Pracowników Grupy CHL  na rok 2022-2023 ponownie przygotowanego przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników  Ochrony w  Lublinie

 W związku z ubiegłorocznym zainteresowaniem Pracowników, ubezpieczeniem Dzieci i Młodzieży, miło nam poinformować, że na rok szkolny 2022-2023 wynegocjowaliśmy korzystne warunki ubezpieczenia, a polisa została poszerzona o dodatkowy wariant ubezpieczenia.

Ubezpieczenie EDU PLUS przedstawione przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to ubezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych obejmujące nieszczęśliwe wypadki oraz choroby, które zostały zdiagnozowane podczas trwania ubezpieczenia. Ważnym elementem jest również objęcie odpowiedzialnością wyczynowego uprawiania sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

  • poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  • podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych

Ochroną ubezpieczeniową możecie Państwo objąć wszystkie dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia jeśli kontynuują naukę i będące stanu wolnego.

Ochrona Ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji – 365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę, ubezpieczenie obejmuje cały świat w zakresie NNW.

Bardzo atrakcyjna i szybko dostępna pomoc Assistance działająca na terenie RP.

Aby zgłosić dziecko do ubezpieczenia wystarczy:

Zapoznać się z ulotką, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i dokonać wyboru wariantu ubezpieczenia.

Wypełnić deklarację-oświadczenie ubezpieczenia dziecka plus oświadczenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe potrącenie składki NNW Dzieci z wynagrodzenia (potrącenie będzie z wynagrodzenia za miesiąc wrzesień) i przekazać do odpowiedzialnych za wdrożenie Pracowników Grupy CHL , bądź  skorzystać ze strony internetowej przeznaczonej specjalnie dla  Pracowników  Grupy CHL i samodzielnie  zawrzeć ubezpieczenie, dołączamy informacje  o ofercie  wirtualnej. 

Osoby odpowiedzialne  za wdrożenie:

- Pani Justyna Tyczyńska – dotyczy spółki CHL CASH MANAGEMENT

- Pani Beata Bala – dotyczy CHL KONWÓJ  

 Ubezpieczenie jest zwierane na rok szkolny od 01.09.2021 do 31.08.2022

Składkę płacicie Państwo jednorazowo.

 Zgłoszenia do ubezpieczenia dziecka z terminem ochrony od 1 września 2021 r. przyjmowane będą 23-09-2022

 Potrącenie z wynagrodzenia za m-c wrzesień.

 Sprawy związane z zakresem ubezpieczenia: Anna Drumblewska - 663 57 27 27 Broker Ubezpieczeniowy

Kategoria: