W jaki sposób zmęczony, z przepracowania pracownik ochrony/konwojent może odpocząć w wakacje?

Super User
Kategoria:

Okres urlopowy/wakacje, upały, uciążliwe noszenie ciężkiego wyposarzenia konwojenta, częste usterki klimatyzacji w pojazdach, brak możliwości zaplanowania należnych przerw w pracy, a czasami niewystarczająca ilość napojów w trakcie kilkunastogodzinnej pracy oraz możliwości zmiany lub wyprania przepoconej odzieży służbowej wykorzystywanej w trakcie wykonywania pracy i dodatkowo zadań zleconych powinny skłaniać pracowników do szukania zasłużonego odpoczynku.

Statystyki podają, że większość zatrudnionych w ochronie i konwojach nie może skorzystać z urlopów w okresie letnim ze  względu na coraz większe braki w zatrudnieniu i minimalne stawki godzinowe za ciężką pracę które oferują firmy z branży.

Wystąpienia organizacji związkowych dotyczące podwyżek płac na korzyść zmniejszenia umów zleceń nie znajdują zrozumienia u pracodawców z branży ochrony osób i mienia, gdyż pracownicy aby rekompensować sobie zmniejszającą się siłę nabywczą pieniądza wydłużają coraz bardziej czas pracy na zlecenia który często dziennie dochodzi do 16- 17 godzin na dobę.

Powoduje to i będzie się nasilać zmęczenie tak w pracy jak i chwilach prywatnych, co może skutkować pomyłkami w wykonywanych zadaniach, bezpieczeństwie przy pracy, w ruchu drogowym, braku możliwości załatwiania spraw życiowych i funkcjonowania w rodzinie.

Ponieważ pracodawcy niewystarczająco dbają o pracowników ochrony, co widać w ich wizerunku i statusie, a to stale z roku na rok się pogarsza, jak też średnia wieku pracowników branży jest możliwość przerwania tego błędnego koła i zadbania o swoje zdrowie i rodzinę.

Taką możliwość daje system organizacyjny pracy który stosują firmy z branży, to znaczy praca po kilkanaście godzin na dobę aż do zjazdu załogi na bazę.

Pracując po kilkanaście godzin dziennie wypracowujemy w ok. 14 dni limit miesięczny, a pracodawca nie ma prawa planować nam pracy w nadgodzinach dokładając kolejnych dni do harmonogramu miesięcznego.

Pozostałe dni w miesiącu możemy wykorzystać na odpoczynek pod warunkiem, że nie skorzystamy z możliwości usług zleceniowych tym, bardziej iż system zachęt frekwencyjnych nie zadziałał i został wycofany.

Może taka postawa wynikająca ze zmęczenia i desperacji pracowników poprawi ich sytuację?